10 ศาลเจ้า ญี่ปุ่น เจ้าเข้าฟรี ของเกียวโต

ศาลเจ้า

ศาลเจ้า ญี่ปุ่น ขึ้นชื่อในด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและศาสนา โดยเฉพาะเมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู มีศาสนสถานมากกว่า 2,000 แห่ง วัดพุทธ 1,600 แห่ง และศาสนาชินโต 400 แห่ง เรียกได้ว่าแทบทุกหมู่บ้านจะมีวัดหรือศาลเจ้าแทรกซึมอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งมีวัดที่มีชื่อเสียงกว้างขวางและหลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก วัดและศาลเจ้าส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเข้าฟรี ยกเว้นวัดที่มีชื่อเสียงหรือมีประวัติศาสตร์มาก อาจมีการเรียกเก็บค่าเข้าชม เวลาทำการมักจะเปิดเวลา 16.00 น. หรือ 17.00 น. และปิดประมาณ 17.00 น. ศาลเจ้าเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทิวทัศน์ในฤดูกาลต่างๆ อีกด้วย หากคุณมีโอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกอย่างเกียวโตแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมชมวัดหรือศาลเจ้าถือว่าคุณยังมาไม่ถึง   วัดบุคโคจิ (Bukkoji Temple) ศาลเจ้า ญี่ปุ่น วัดบุคโคจิ หรือที่รู้จักกันในนามวัดแห่งแสงสว่างของพระพุทธเจ้า หรือเดิมชื่อโคโชจิ ตั้งอยู่ในเขตกิออน ใจกลางเมืองเกียวโต ก่อตั้งโดยนักบวช Ryogen แห่งนิกาย Shinran ในปี 1324 ในช่วงศตวรรษที่ […]